All for Joomla All for Webmasters

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc Gia

  Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công  Căn cứ Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng […]