All for Joomla All for Webmasters

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc Gia

 

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn thủ tục đăng ký xe trực tuyến qua cổng dịch vụ công 

Căn cứ Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an. Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn cụ thể cho người dân các bước đăng ký xe trực tuyến như sau:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN) ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÔNG DÂN. (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ CHỦ PHƯƠNG TIỆN)

I. YÊU CẦU BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CHỦ PHƯƠNG TIỆN KHI ĐĂNG KÝ XE TRỰC TUYẾN

– Có điện thoại thông minh (Smartphone) hoặc thiết bị kết nối mạng Internet.

– Có hồ sơ xe gồm: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước) hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu)Hóa đơn giá trị gia tăng.

– Đã nộp thuế trước bạ tại cơ quan thuế (Thông qua Ngân hàng hoặc nộp thuế điện tử tại App SmartBanking của mỗi ngân hàng).

– Có tài khoản đăng ký tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

(https://dichvucong.gov.vn).

 *(Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo hướng dẫn phần Ghi chú bên dưới)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

– Truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/17.jpg/fc75ecc4-d7c2-4ad1-ac04-9dc56d3bc31d?t=1656572104888

Đăng nhập tài khoản dịch vụ công.

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/08.JPG/cd9992f7-0751-48e7-83b2-08b6e465100c?t=1656572155323

– Chọn vào mục tìm kiếm, nhập nội dung: “dang ky xe” gõ tìm kiếm.

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/19.jpg/dc4c010f-c4c2-4f91-a707-2511dea7bf2f?t=1656572209907

 

 Chọn Đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh).

 

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/20.jpg/8aadf358-db52-4165-9ede-6d71ccac3491?t=1656572246380

– Chọn Nộp trực tuyến.

Thực hiện theo 3 bước hướng dẫn nội dung trang web:

Bước 1: Chủ phương tiện tra cứu thông tin xe cần đăng ký

– Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước:

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/221.jpg/cb619561-e59c-4c39-928f-69ca16825b01?t=1656572301480         

Nhập số seri Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởngMã hồ sơ lệ phí trước bạ (Yếu tố bắt buộc).

– Đối với xe nhập khẩu:

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/222.jpg/22f0b96d-8f54-4989-be8a-12ed6700b171?t=1656572335113           

Nhập Số khungMã hồ sơ lệ phí trước bạ (Yếu tố bắt buộc).

Bước 2: Sau khi nhập xong 2 ô cần nhập, chọn Tra cứu thông tin xe.

Xuất hiện giao diện thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản đăng nhập, phương tiện đăng ký và chủ sở hữu như sau:

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/223.jpg/6e89483b-e742-4294-859c-8c8b87d261e6?t=1656572376235

Bước 3: Chủ phương tiện tiến hành nhập đủ thông tin, tick chọn cam đoanNộp tờ khai.

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/224.jpg/caddb6cc-9038-49fa-a1e7-30c2774d42a8?t=1656572416249

Giao diện thông báo nộp thành công tờ khai đăng ký.

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại chủ phương tiện.

Chủ phương tiện đến cơ quan đăng ký của CSGT để cung cấp mã hồ sơ cho cán bộ đăng ký xe. (Mang theo xe để kiểm tra)

III. GHI CHÚ

Trường hợp chủ phương tiện chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản lần đầu:

*Các bước thực hiện: (Yêu cầu bắt buộc)

– Truy cập vào đường dẫn trang web Cổng dịch vụ công quốc gia. https://dichvucong.gov.vn

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/225.jpg/66d383ca-cf14-4773-9f03-fe3f0e8c3d0c?t=1656572461864

– Chọn mục Đăng ký.

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/26.JPG/a61fa215-5d3b-45f4-b284-c313d5eacbb4?t=1656572493282

Chọn Phương thức đăng ký: (Công dân; Doanh nghiệp; Cơ quan nhà nước) chọn Thuê bao di động.

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/27.JPG/5842559f-9b84-4281-b7c2-166cfda66dcb?t=1656572524888

Thông tin đăng ký: Tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia phải trùng khớp với thông tin mà bạn đăng ký thông tin thuê bao di động. (Số chứng minh nhân dân, số điện thoại…).

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/28.JPG/5be8c8f7-454e-4563-abe8-c5e2ede907aa?t=1656572791430

https://congan.tiengiang.gov.vn/documents/2261410/42829048/29.JPG/99909949-2d7b-42bf-9391-8ee37f6671b1?t=1656572813956

Người dân có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại 0694329184 (Trực ban phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn, giải đáp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai